Den selvejende institusion Kirkeskoven
Indkalder Menighedsråd og Lokalråd til

Repræsentantskabsmøde 2017

Veflinge's 'kommende' grønne oase og frilufts samlingssted

Mødet afholdes onsdag den 7. juni 2017 kl. 19:00 i konfirmandstuen

Mødet er Offentligt, alle er velkommen. Der blive informeret om udvikling og fremtidsplaner.

Nu begynder Kirkeskoven at tage form, der er på nuværende tidspunkt etableret en åben plads med bålhytte og en sø

Nordfyns kommune har netop bevilget 200.000 kr. til plantning af skov og etablering af sti, så der kommer virkelig til at ske forandringer i den kommende tid.

Klik her! og følg med i arbejdet!

Udførte projekter Kommende projekter